Islamiya Kaviyarangam

ISLAMIYA KAVIYARANGGAM

Assalamu Alaikkum Wr Wb

Tuan /Puan,

PERMIM bersama MMYC dan IMIM akan menganjurkan program
Islamiya Kaviyaranggam seperti berikut:

Tarikh : 12 Julai 2019 (Jumaat)

Masa : 8 Malam

Tempat: Auditorium SOMA, Kuala Lumpur

Kehadiran tuan /puan amat kami hargai. Terima kasih

Urusetia Penganjur